Objekte > Maximilian I. Joseph > Franz Schubert (1830)

Maximilian I. Joseph

 

Trennlinie 01Franz Schubert (1830)

1830

Joseph Kriehuber (1800–1876), 1830

Lithografie

Künstler, Ersteller / Fotograf: Joseph Kriehuber (LIthograf)
Lageort: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Franz_Schubert.jpg
Copyright: Public domain